Vastuullisuus yritysten ja kuluttajien toiminnassa

Ilmastonmuutos sekä kestävä kehitys ovat olleet ehkä keskeisimpiä 2000-luvun puheenaiheita, eivätkä ne tule merkityksellisyydessään ainakaan vähenemään. Ilmastonmuutoksesta on monia tutkimuksia puolesta ja vastaan. Itse en niinkään tässä kirjoituksessa aio paasata ilmastonmuutoksen vaikutuksista tai esittää faktoja puolesta tai vastaan. Sanonpahan vain, että ääri-ilmiöt sääoloissa ovat viime vuosien aikana lisääntyneet hurjasti. Vaikka ilmasto muuttuukin vuosien saatossa luonnollisesti, ongelmana onkin enemmän se, että ihminen omalla toiminnallaan kiihdyttää tätä luontaista muutosta, joka vaikeuttaa kasvien, eläinten ja koko luonnon sopeutumista uusiin olosuhteisiin.

Ekologisuus osana kehitystä

Ilmastonmuutoksesta sekä kestävästä kehityksestä voisi keskustella loputtomiin, mutta mielestäni ne ovat vain yksi osa vastuullista toimintaa niin kuluttajien kuin yritysten näkökulmasta. Mitä vastuullisuus sitten on minun määrittelemänäni? Mitä se merkitsee minulle ja yritykselleni? Vastuullisuuden ja eettisyyden määrittelyyn ei ole sitä yhtä oikeaa tapaa tai vastausta. Tarkastelenkin näitä termejä nyt täysin omasta näkökulmastani, enkä väitä niiden olevan ehdottomia totuuksia.

Vastuullisuuden määritelmä

Vastuullisuus sitoo mielestäni yhteen eri osa-alueita, joiden tavoitteena on parantaa ihmisten, eläinten ja luonnon elämänlaatua sekä ehkäistä itsensä tai muiden osapuolien vahingoittamista. Mitä nämä osa-alueet sitten ovat? Tässä voidaan ensimmäisenä nostaa esiin juurikin kestävä kehitys, jonka tavoitteena on säilyttää luonnon monimuotoisuus sekä olla aiheuttamatta tuhoa ympäristölle. Nämä ovat niitä arvoja, joista jokainen elollinen tulee ennen pitkää hyötymään, välittömästi tai välillisesti.

Toisena osa-alueena näen ihmisten henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin. Mistä tämä hyvinvointi sitten kumpuaa? Eri ihmisillä eri asioista, tietenkin. Mutta pääsääntönä tulee pitää sitä, että toiminnasta ei saa olla harmia itselle, muille osapuolille tai ympäröivälle maailmalle.

Yritysten vastuullinen toiminta

Sanomattakin on selvää, että yritysten pääasiallinen tavoite on elättää yrittäjät ja luoda voittoa yrityksen osakkaille. Tässä ei ole mitään väärää, sillä harvassa ovat ne ihmiset, jotka yrityksen perustavat sillä ajatuksella, etteivät tarvitse penniäkään rahaa. Jos yritystoiminta vie aikaa, et voi olla palkkatöissä, joten yrityksen on tehtävä sinulle rahaa, jotta voit elättää itsesi ja perheesi. Niin yksinkertaista se on.

Miten se pääoma sitten luodaan? Tarjoamalla kuluttajille ja yrityksille tuotteita ja palveluja rahaa vastaan. Tämä pääoma pitää ennen kaikkea luoda vastuullisten periaatteiden mukaisesti. Viime vuosina yritysten paineet valmistaa eettisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti tuotteet ympäristöä kuormittamatta, ovat kasvaneet kuluttajien vaatimusten myötä. Tämä ei ole yhtään huono asia, sillä kestävä tuotanto, kiertotalous ja kierrätys tulevat pitkällä tähtäimellä hillitsemään ympäristön kuormitusta. Yritysten tuleekin toiminnassaan panostaa entistä enemmän kestäviin tai uusiutuviin materiaaleihin ja kehittää innovatiivisia tuotteita. Myös itse yritykset ovat alkaneet puhumaan hiilijalanjäljestään ja sen pienentämisestä.

Mikä on yrityksesi hiilijalanjälki?

Yksi suurimpia keskustelunaiheita ovat olleen niinsanotut ”kiinatuotteet”, jotka yhdistetään suoraa huonoon laatuun sekä epäeettiseen ja vastuuttomaan toimintaan. ”Kiinatuotteilla” tarkoitan siis niitä erittäin heikkolaatuisia tuotteita, jotka valmistetaan myrkyllisistä tai huonoista materiaaleista lähes orjatyövoimalla. Made in China on näin yhdistetty mielikuvaan: epäeettinen ja ympäristöä kuormittava. Itsekin joskus ajattelin näin, mutta tutustuttuani aiheeseen enemmän, olen alkanut hieman pyörtämään mielipiteitäni.

Ekologinen tuote?

Vastikää törmäsin ekologiseksi ja eettiseksi mainostettuun tuotteeseen. Mainoksessa kerrottiin tuotteen materiaalien tulevan Ranskasta, materiaalien käsittelyn tapahtuvan Unkarissa ja viimeistelyn lopulliseksi tuotteeksi Belgiassa. Tämä nostatti kauhunsekaisia tunteita miettiessäni, kuinka pitkän matkan ympäri Eurooppaa tuo materiaali tekee ennen kuin se päätyy Suomeen loppukäyttäjälle. Väitän, että tämän tuotteen hiilijalanjälki on huomattavasti suurempi kuljetuksesta aiheutuvien päästöjen takia, mitä esimerkiksi Kiinassa valmistetun tuotteen, joka lennätetään kerran tänne Suomeen.

Mielestäni siis oikeasti hiilijalanjäljeltään pieni tuote valmistetaan mahdollisimman lähellä niistä raaka-aineista, jotka ovat tuotantolaitoksen saatavilla ilman lennättämisiä tai satojen, ellei jopa tuhansien, kilometrien rekkamatkoja. Tässä korostuu erityisesti tuotteita valmistuttavan yrityksen vastuu. Kiinassakin mennään vuosi vuodelta enemmän kohti eettisempää tuotantota ja se paine on pitkälti tullut juurikin länsimaisilta yrityksiltä. Vastuullisesti toimiva yritys ei niinkään keskitä tuotantoaan pelkästään eri Euroopan maihin vaan antaa myös idässä toimiville tuotantolaitoksille mahdollisuuden selvittämällä millaisissa olosuhteissa työntekijät työskentelevät, saavatko he kunnollisen korvauksen työstään sekä miten tuotantolaitos ottaa huomioon ympäristöasiat. Näin yritykset luovat painetta parantaa myös halpatuotantomaiden hyvinvointia.

Nykymaailman hektisyys – Vastuullisuus kulutuskulttuurissa?

Kuluttajan vastuullinen toiminta

Älkää ymmärtäkö väärin, sillä tiedän hyvin että vastuullinen yritystoiminta ei ole halpaa. Suuremmat palkkakustannukset ja laadukkaammat materiaalit pienentävät tuotteiden katteita, joka taasen pakottaa yritykset joko nostamaan hintoja tai pienentämään kuluja. Tästä päästäänkin suoraa kuluttajan vastuuseen. Niin kauan, kuin kuluttajat ostavat huonoissa oloissa ja huonoista, ehkä jopa myrkyllisistä, materiaaleista tuotettua tusinatavaraa, niin kauan yritykset tulevat niitä valmistamaan. Koska vaikka moni suomalainenkin yritys haluaa tuoda sen eettisyyden ja vastuullisuuden toimintaansa, kuluttajien asettama paine ajaa ajoittain tekemään niitä huonompia ratkaisuja. Tämän kaiken taustalla on puhtaasti se perimmäinen syy, miksi yritys on perustettu: elättääkseen omistajansa.

Vastuullinen kuluttaja valitsee kahdesta tuotteesta sen, joka on valmistettu eettisesti sekä panostaa niihin yrityksiin, jonka toiminta on läpinäkyvää. Tiedän, että nämä eettiset tuotteet ovat kallimpia, mutta varmasti myös laadukkaampia. Kärjistettynä: sen sijaan, että ostat 20 eurolla kaksi T-paitaa, jotka on tuotettu epäeettisesti ja jotka luultavasti menevät auton puhdistusrätiksi parin pesukerran jälkeen, osta mieluummin se 40 euron T-paita, joka kestää pesusta toiseen ja kyllästyttyäsi siihen, se on säilyttänyt jälleenmyyntiarvonsa kelvaten taas seuraavalle käyttäjälle.

Kiertotalous on tulevaisuuden ala

Vastuullinen maailma

Tämä teksti oli toki vain kärjistetty pintaraapaisu kokonaisvaltaiseen vastuullisuuteen. Näissä asioissa voidaan painua aivan ruohonjuuritasolle ja analysoida jokaista tekoa, mitä yritys ja yksilö tekevät päivittäisessä toiminnassa. En olet itsekään mikään puhdas pulmunen. Ajan päivittäin tupruttelevalla diesel-autolla, vaatekaapit tursuilevat rytkyjä joita ei ole vuosiin käytetty, lajittelusta ei kotitaloudessamme ole tietoakaan ja rahojen ollessa tiukilla, valitsen taatusti sen halvimman tuotteen, jonka alkuperästä ei ole mitään tietoa. Mutta sen verran olen jo päättänyt, että esimerkiksi vaatteiden suhteen en enää osta kolmea halpaa, vaan säästän rahaa ja osta yhden hyvän. Vaatekaapin siivous alkaa nyt!

Missio vastuullisuuden puolesta

Vastuullisuus ja hyvinvointi, niin kuluttajien, yritysten, yrittäjien, työntekijöiden kuin eläinten ja koko maailman, ovat aina olleet minulle se tärkein missio ja tavoite. Välillä tuntuu raskaalta lukea kaikkien edellämainittujen vastakkainasetteluja, sillä yhteisen keskilinjan löytäminen hyödyttäisi pitkässä juoksussa kaikkia, mutta se vaatii myös epäitsekkäitä tekoja. Kykeneekö ihminen ja yksilö siihen?

Haluan lähteä henkilökohtaiselle missiolle vastuullisen toiminnan puolesta. Tulen kehittämään Laa Laa -ryhmittymääni eteenpäin niin, että pystyn tarjoamaan tuotteita, jotka TIEDÄN olevan vastuullisesti toimivien yritysten tuottamia. Sellaisten yritysten, joiden toiminnan taakse voi nähdä. Niiden yritysten ei tarvitse olla täydellisiä, ei ketään ole. Mutta pääasia että niistä huokuu se aito halu olla mukana luomassa parempaa huomista. Jos valikoimassani on merkkejä, joiden vastuullisuuden voi kyseenalaistaa, ne tullaan poistamaan jos yritys ei halua vastata epäselvyyksiin. Näin pyrin nostamaan esille niitä ”hyviä tyyppejä” yritysmaailman joukosta, joiden toimintaa tulee tulevaisuudessa tukea.

Haluan myöskin tukea itse kuluttajia vastuullisissa valinnoissa. Se ei auta, että kerron heille, mitkä yritykset ovat vastuullisia ja mitä tuotteita ostaa. Vastuullisuus nostaa ymmärrettävästi aina tuotteiden ja palveluiden hintaa ja kaikilla ei siihen yksinkertaisesti ole varaa. Siksi haluan tarjota kuluttajille mahdollisuuden olla osa kiertotalousajattelua, jossa tulen tarjoamaan kanavan vastuullisten ja kestävien tuotteiden kierrätykseen. Kevään 2020 aikana Laa Laa Livingiin ja Laa Laa Looksiin tullaan avaamaan kierrätyskornerit. Kuluttajat voivat lähettää meidän edustamiemme tuotemerkkien tarpeettomaksi jääneitä tuotteita meille korvausta vastaan eteenpäin myytäväksi. Näin voimme edesauttaa käyttämättömien tuotteiden kierrätystä ja tarjota laadukkaita sekä vähän käytettyjä laatutuotteita entistä järkevämpään hintaan.

Tehdään hyvää yhdessä

Vastuullisuusasioissa, niin kuin missään muussakaan, kukaan ei ole täydellinen. Yrityksillä ja yksilöillä on oikeus mokata, kompuroida, kokeilla ja epäonnistua. Tärkeintä on, että niistä opitaan taas yhdessä lisää ja luodaan parempi maailma askel kerrallaan.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s